Община Добрич-селска


ПЕТКО ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ
КМЕТ
Към сайта на община Добрич-селска >>
инж. Петър Стефанов Петров – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА (Изберете от картата)

РЕЗУЛТАТИ ОТ ВТОРИ ТУР

Петко Йорданов Петков Пе тър Стефанов Петров

БСП ГЕРБ
РЕЗУЛТАТ
59,48 %
РЕЗУЛТАТ
40,52 %
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВИ ТУР

Дико Иванов Иванов Георги Вълков Георгиев Петър Стефанов Петров Димчо Маринов Димов Кольо Георгиев Колев
ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА ДОБРИЧКА
ЗНС НДСВ ГЕРБ АТАКА КОАЛ.
РЕЗУЛТАТ
8,64 %
РЕЗУЛТАТ
1.53%
РЕЗУЛТАТ
17,85 %
РЕЗУЛТАТ
3,30 %
РЕЗУЛТАТ
1,05 %
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Стоян Димов Пенев Пламен Недев Петров Петко Йорданов Петков Гичо Георгиев Гичев Петър Желев Иванов

ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИ
ЕНП ДПС БСП РЗС ПП
РЕЗУЛТАТ
1,17 %
РЕЗУЛТАТ
14,35 %
РЕЗУЛТАТ
38,49 %
РЕЗУЛТАТ
3,42 %
РЕЗУЛТАТ
9.76%
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Костадин Атанасов Костадинов
СИНЯТА КОАЛИЦИЯ – ДОБРИЧКА
КП
РЕЗУЛТАТ
0,44 %
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

КАНДИДАТИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

АЛЦЕК

14.37% Георги Христов Христов
ПП “ГЕРБ”

НА II ТУР
25.29% Асен Иванов Стоянов
ПП “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”

3.45% Фаредин Сеид Феим
ПП “БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

13.79% Нурай Асан Амза
ПП “АТАКА”

НА II ТУР
33.33% Мюстеджеб Акиф Ахмед
ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ”

6.32% Исмаил Ридван Исмаил
ПП “НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД”

3.45% Ридван Адем Исмаил
ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”

БОЖУРОВО

5.71% Дяко Колев Колев
ПП “ГЕРБ”

ИЗБРАН ЗА КМЕТ НА I ТУР
62.38% Мюзефер Алис Асан
ПП “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”

31.90% Балчо Генов Петров
ПП “БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

БРАНИЩЕ

31.68% Божидар Стефанов Генчев
ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ “СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”

ИЗБРАН ЗА КМЕТ НА I ТУР
68.32% Димитър Николов Димитров
ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”

ВЕДРИНА

28.61% Пепа Цветкова Стоянова
ПП “ГЕРБ”

НА II ТУР
42.47% Елена Статева Друмева
ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ С.ВЕДРИНА

НА II ТУР
28.92% Георги Стоянов Георгиев
ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”

ВОДНЯНЦИ

21.47% Исмаил Исинов Исинов
ПП “ГЕРБ”

НА II ТУР
39.88% Атти Рашид Мустафа
ПП “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”

НА II ТУР
23.93% Бейхан Курбан Юсуф
ПП “БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

1.84% Лъчезар Иванов Димов
ПП “НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД”

12.88% Сезгин Ружди Юсмен
ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”

ПОБЕДА

ИЗБРАН ЗА КМЕТ НА I ТУР
85.93% Галин Първанов Иванов
ПП “ГЕРБ”

14.07% Стойо Господинов Стоев
ПП “БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

ДОНЧЕВО

21.26% Димитър Василев Чернев
ПП “ГЕРБ”

4.59% Пламен Иванов Гинков
ПП “РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ”

ИЗБРАН ЗА КМЕТ НА I ТУР
74.15% Паун Енев Станчев
ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”

ЕНЕВО

ИЗБРАН ЗА КМЕТ НА I ТУР
100.00% Ремзи Февзи Кямил
ПП “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”

ЖИТНИЦА

НА II ТУР
29.69% Георги Георгиев Василев
ПП “ГЕРБ”

21.84% Георги Калев Калчев
ПП “БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

НА II ТУР
48.46% Йордан Божанов Господинов
ПП “РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ”

КАРАПЕЛИТ

24.90% Живка Христова Колева
ПП “ГЕРБ”

НА II ТУР
32.72% Иван Илиев Стоянов
ПП “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”

НА II ТУР
32.92% Атанас Петров Атанасов
ПП “БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

4.94% Живко Недялков Желев
ПП “АТАКА”

4.53% Жоро Димитров Арнаудов
ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”

КОЗЛОДУЙЦИ

21.74% Колю Станков Колев
ПП “ГЕРБ”

ИЗБРАНА ЗА КМЕТ НА I ТУР
56.52% Пепа Петрова Вълчева
ПП “БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

21.74% Костадин Петков Костов
ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”

ЛЯСКОВО

27.69% Стойчо Иванов Димитров
ПП “РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ”

6.15% Денка Иванова Георгиева
ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”

ИЗБРАН ЗА КМЕТ НА I ТУР
66.15% Ивелин Енчев Ковачев
ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ С.ЛЯСКОВО

ЛОВЧАНЦИ

4.75% Васил Тодоров Стоянов
ПП “ГЕРБ”

ИЗБРАН ЗА КМЕТ НА I ТУР
95.25% Иван Желязков Иванов
ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ С.ЛОВЧАНЦИ

ЛОМНИЦА

37.84% Бирджан Шахинов Шерифов
ПП “ГЕРБ”

ИЗБРАН ЗА КМЕТ НА I ТУР
57.84% Гюлер Анисова Юнусова
ПП “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”

3.24% Йордан Николов Йорданов
ПП “БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

1.08% Айджан Наимов Неджатиев
ПП “НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД”

ОВЧАРОВО

13.19% Себайдин Сюлейманов Исов
ПП “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”

НА II ТУР
32.60% Милан Стефанов Стефанов
ПП “БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

8.42% Иванка Костадинова Стойчева
ПП “НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД”

НА II ТУР
45.79% Иван Николов Вълев
ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”

ОДЪРЦИ

НА II ТУР
32.99% Митко Стоянов Желязков
ПП “ГЕРБ”

10.31% Янка Георгиева Симеонова
ПП “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”

НА II ТУР
19.24% Петър Радев Петров
ПП “БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

4.12% Марчо Панайотов Михов
КОАЛИЦИЯ “ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА ДОБРИЧКА”

НА II ТУР
19.24% Веселин Тодоров Киров
ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ “СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”

14.09% Дияна Иванова Банчева
ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”

ПАСКАЛЕВО

10.14% Мария Колева Бонева
ПП “ГЕРБ”

ИЗБРАН ЗА КМЕТ НА I ТУР
60.27% Живко Христов Желев
ПП “БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

7.12% Желязко Христов Христов
ПП “АТАКА”

3.29% Димитър Колев Йорданов
ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ “СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”

19.18% Петър Желев Желев
ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”

ПЛАЧИДОЛ

7.49% Васил Иванов Фалатов
ПП “ГЕРБ”

3.58% Стоянка Стоева Митева
ПП “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”

ИЗБРАН ЗА КМЕТ НА I ТУР
57.33% Атанас Димитров Пенев
ПП “БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

8.79% Стоян Върбанов Стоянов
ПП “НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД”

3.91% Стефан Димитров Стойчев
ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ “СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”

18.89% Петър Драгнев Йорданов
ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”

ПОДСЛОН

4.27% Стоян Митков Калчев
ПП “ГЕРБ”

НА II ТУР
46.45% Севнур Хайредин Ибрям
ПП “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”

НА II ТУР
29.86% Райка Георгиева Костадинова
ПП “БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

19.43% Нурал Нури Исмаил
ПП “НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД”

СМОЛНИЦА

ИЗБРАН ЗА КМЕТ НА I ТУР
57.48% Петранка Антонова Георгиева
ПП “ГЕРБ”

42.52% Марин Петков Иванов
ПП “БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

СТОЖЕР

3.64% Атанас Георгиев Атанасов
ПП “ГЕРБ”

ИЗБРАН ЗА КМЕТ НА I ТУР
55.54% Венцислав Иванов Недков
ПП “БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

4.08% Димитър Иванов Платиканов
ПП “АТАКА”

36.73% Васил Тодоров Божилов
ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ “СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”

СТЕФАНОВО

ИЗБРАН ЗА КМЕТ НА I ТУР
60.36% Марин Георгиев Хаджийски
ПП “ГЕРБ”

39.64% Тошко Монев Недялков
ПП “БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

ФЕЛДФЕБЕЛ ДЯНКОВО

ИЗБРАН ЗА КМЕТ НА I ТУР
66.67% Берол Ахмед Али
ПП “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”

33.33% Алкин Нуридин Али
ПП “БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

ЦАРЕВЕЦ

НА II ТУР
36.11% Детелина Димитрова Радева
ПП “ГЕРБ”

НА II ТУР
49.07% Маргарита Добрева Стоянова
ПП “БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

2.78% Атанас Георгиев Георгиев
ПП “АТАКА”

12.04% Керан Коев Николов
ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”

ЧЕРНА

16.18% Божан Друмев Георгиев
ПП “ГЕРБ”

НА II ТУР
18.67% Фирдес Сюлейман Девриш
ПП “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”

НА II ТУР
45.23% Иван Марев Георгиев
ПП “БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

10.37% Мехмед Халид Кая
ПП “НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД”

9.54% Сали Валентинов Христов
КОАЛИЦИЯ “СИНЯТА КОАЛИЦИЯ – ДОБРИЧКА”

БАТОВО

3.75% Момчил Райчев Янев
ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”

ИЗБРАН ЗА КМЕТ НА I ТУР
53.92% Христо Иванов Бъчваров
ПП “БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

30.38% Мариана Михаилова Димитрова
ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ “СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”

11.95% Стоян Николов Иванов
ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”

БЕНКОВСКИ

НА II ТУР
19.92% Джанан Джемайдин Белбер
ПП “ГЕРБ”

18.71% Орхан Халил Акиф
ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”

НА II ТУР
40.85% Осман Ибрям Осман
ПП “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”

12.27% Шабан Рамадан Караали
ПП “БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

1.01% Ибрахим Хасан Вейс
ПП “НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД”

7.24% Нурел Исмаил Ферад
ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”

ОБЛАСТ ДОБРИЧ Община Добрич селска

Related Listing

8 Reviews

 1. Penka Dimova, 6 years ago

  Живущите, в близките до града села, все-повече желаят и се стремят към Европейски модел на живеене. Влагат сериозни средства в строежи на нови, модерни къщи и съответно – очакват европейски модел на работа, контакти и управление от местните Кметове. Моля, водещите листите на съответните политически сили, да имат това в предвид. Няма да спечелят електорат, ако в листите си включат досегашни, вече изчерпани кметове. Добруджанци са работливи хора. Заслужават по европейски да си почиват и живеят. Внимавайте с предложенията – за кметове по селата. Успех на всички!

     -   Отговор
 2. redakciq, 6 years ago

  Уважаеми посетители ,
  Вероятно виждате несъответствие , между наименованието на вашата община ДОБРИЧ СЕЛСКА и наименованието ДОБРИЧКА на община регистрирана от Централната избирателна комисия за провеждане на предстоящите избори .Наименованието , което ползваме ние е в съответствие с Българското национално право . ЦИК на основата , на кой нормативен акт ползва друго наименование ние не знаем . За да Ви информираме отправихме въпроси до Председателката на Централната избирателна комисия и до кмета на Вашата община , но отговор не получихме . Продължаваме с опитите да се информираме от другите институции . За резултатите Ще Ви информираме .
  От редакцията

     -   Отговор
 3. Atanas Tanev, 6 years ago

  ДОБРУДЖАНЦИ ! Помогнете да спасим община ДОБРИЧ-СЕЛСКА . Сепаратизъм или опит да се ликвидира общината ? По-вероятно да е опит за ликвидиране на общината . Такива опити се правят с подобни на нашата община – общините Родопи и Марица . Логиката им е следната – щом не сме селска , значи селският фактор е слаб и тези “селендури ” не заслужават да имат отделна община . Добруджанци от всички общини , бъдете с нас

     -   Отговор
 4. sonja metodieva, 6 years ago

  Танев , може и да си прав . Всичко е възможно . Наистина за сепаратизъм трудно може да се говори. Мисля , че и за ликвидиране на общината не става въпрос . Няма да я дадем . Но имам съмнение за нещо друго . Нали знаете , че много от обществените поръчки ги направиха точно с това измислено име . Затова сега се спотайват и си мълчат като риби . И сигурно си струва , защото става въпрос за много пара . Като мине време , ще сложат друго име на общината и виж следите заметени . Ти на едно място беше писал , че са Шушуми . Мислех , че си сгрешил , ама май не си . Не шушумиги , а Шушуми . Прав си

     -   Отговор
  • галя, 6 years ago

   хората в община добричка не са шушуми. ако имаш някого в предвид – изпиши името му, а не слагай под общ знаменател всички.

      -   Отговор
 5. Atanas Tanev, 6 years ago

  Уважаема Галя ,

  В Р България има право , но изглежда ти не си приятел с него .Вашата община се казва Добрич -селска .Така , че ШУШУМИ не сте , защото община Добричка няма . Защо премълчаваш предположението за сепаратизъм , защо премълчаваш , че това може би е опит за заличаване на следи от обществени поръчки ? А дали пък не е опит за обслужване на отделна политическа сила ?

  А сега един студен душ за тебе . Вече не сте и Добричка . В списъка с кандидатите ЦИК вече Ви изписва община ДОБРИЧ .И това е измислено име ! Но на тях не се учудвам . Те Ви сменят имената като носни кърпички .

  Така , че ШУШУМИ има . Първо питайте кмета си кой смени името на обшината ; питайте областният управител защо провежда обществени поръчки с това невярно име , и т.н.

  Търсете ШУШУМИТЕ .Търсете ги Вие , за да не Ви слагат под общ знаменател

     -   Отговор
 6. Atanas Tanev, 6 years ago

  Уважаема редакция , благодаря за това , че ни информирате за имената на нашите общини . Да си призная не се бях замисляла много над този въпрос , но сега мисля по – иначе . За селската община ( ДОБРИЧ – СЕЛСКА ) знаех , но не допусках , че и на градската са сменили името . Може да е малко, но е недопустимо . Всеки знае , че ако си смени името сам или придобие друга идентичност ще го окошарят за нула време . А какво значи да смениш име на цяла община . Аз не доумявам . Още повече , че държавата знае . И още повече – самата тя го прави . Наистина възниква въпроса легитимни ли са изборите . Този голям процент , който взе Детелина Николова, не е ли в резултат от дезинформация за името на общината ? Учудва ме , че прокуратурата съшо мълчи . Аз подложих на съмнение и вашата информация , но направих справка в Регистъра на населените места в НСИ . Да .Там имената са както е в този сайт- община ДОБРИЧ и община ДОБРИЧ-СЕЛСКА .Какво излиза ? Че държавата сама си противоречи. В статистиката имената са едни ,в МРРБ други ,в ЦИК трети. Когато прочетох , че това може да е форма на сепаратизъм се смях . Сега вече съм с ледена усмивка . Вече всичко е възможно . И сепаратизъм и корупция и политически далавери .

  А сега въпрос и към вас – Вие защо мълчите .? Вие също носите отговорност за недостатъчната информация , която ни предлагате .Мисля , че знаете повече , но не казвате цялата истина . А една истина казана наполовина става лъжа .

  Не мога да не се обърна и към земляците от община Добрич-селска .Като не Ви харесва името , сменете го по законовия ред . Както има община Тунджа , Родопи , Марица , така може да има и Община Добруджа

     -   Отговор
 7. Н.Т., 6 years ago

  ПИСМО ДО ПРЕЗИДЕНТА

  Уважаеми господин Президент ,

  От доста време Органи на държавната администрация в своята дейност не ползват законово определеното име на община Добрич – селска . За съжаление това установих и в Указ издаден от Вас . Понеже съм убеден , че така Ви е поднесена информацията , от тези които Ви я подготвят , не Ви изпратих запитване .
  Този процес продължи и сега хаосът е толкова голям ,че с малки изключения болшинството от институциите ползват неверни имена за община Добрич – селска . Стигна се дотам , че в избори 2011 Централната избирателна комисия ползва неверни имена на същата община в два свои акта ,включително и в акта по обявяване на резултатите от изборите . Освен това писмо , подобно с близко съдържание съм изпратил до :
  – Кмета на общината ;
  – Председателя на ОИК ;
  – Областният управител на област Добрич ;
  – Председателката на ЦИК ;
  – Служба ГРАО в МРРБ .
  Отговор не съм получил от нито една от тези администрации .
  Невъзможността да ползвам коректно резултатите от изборите спъва производствената дейност на дружеството , което управлявам. Това ни нанася щети . Принуден съм да взема позволените ми от закона мерки . Една от тях е да Ви информирам .

  С уважение – Никола Тодоров – Управител на Глобал Агро ЕООД

     -   Отговор

Place Your Review

Send To Friend

Captcha Verification
captcha image

Send Inquiry

Captcha Verification
captcha image